ኣገልግሎታት ሞያዊ ምቱርጓምን ክልላዊ ምግባርን ኣብ ኢትዮጵያ

ሰነድኩም ለኣኹ፡ ትርጉም ኣገልግሎት ኦንላይን ይፈጽሙ

ዋና ዓማዊልና

ርትዓዊ ዋጋታት

  •  ኣብ ቃላት ዝተመርኮሰ ግሉጽነት ዘለዎ ኣሰላልዓ ዋጋታት
  • ዝተፈላለዩ ጥቕላላት ንወልቀሰባት፡ ሃገራዊ ትካል ግብረ ሰናያት፡ ትካላትን ኣህጉራዊ ውድባትን

ብቕዓት ምሕላው

ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዞና ግዜ ዝነጥፉ ልዕሊ 50 ዝተመስከረሎም ተርጎምቲና ሰንከል ከይበልና፡ ብዝሑ ብዘየገድስ፡ ነቲ ዘድልየኩም ክነሳኻዓልኩም ንኽእል ኢና

ጽኑዕነትን ደረጃን እቲ ትረጉም

እቲ ዝተቐናጀየ API ን፡ ደረጃ መሐለዊ ከም ኣካሉ ኮይኑ ዝተሰርሐ፡ ብቕዓት ንዘሰናኽሉ ዘወግድ መሳርሒታትና ጽኑዕነትን ደረጃ ናይ ፕሮጀክትን የልዕል

መሻርኽትና

ንህቦ ኣገልግሎታት

ኣገልግሎት ክልላዊ ምግባር

ክልላዊ ምግባር (ብካልእ ኣጸዋውዓ l10n ይበሃል) ንፍርያት ወይ ድም ኣገልግሎት ንሓደ ፍሉይ ቦታ ከምዝሰማማዕ ጌርካ ትልውጠሉ መስርሕ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል። ዕላማ ክልላዊ ምግባር፡ ቋንቋ፡ ባህላዊ ተደላይነት፡ ወይ ቦታ ብዘየገድስ፡ ንዝድለይ ዘሎ ዕዳጋ ብትርኢት ይኹን ብዝህቦ ስምዒት ልክዕ ንዕዑ ተባሂሉ ከምተሰርሐ ኣምሲልካ ምቕራብ እዩ።

ኣገልግሎት ትርጉም

ትርጉም ክብሃል ከሎ፣ ሓሲብካ ትሰርሖ ስራሕ ኮይኑ፣ ብዕምቆት ቋንቋ ተረዲእካ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ቋንቋ ብተዛማዲ መንገዲ ክትትርጉም ክለኻ ማለት እዩ። ትርጉም ዝብሃል ነቲ ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ካብቲ መበገሲ ቋንቋ ናብቲ ትደልዮ ቋንቋ ክቕየር ከሎ ማለት እዩ። (Foster, 1958)

ተጨማሪ አገልግሎቶች

ኢትዮስታር ንድልየታትኩም ዘማልአ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ሒዙልኩም ይቀርብ፥ ብዝርዝር ኣብ ቀጻሊ ገጽ ከፊትኩም ዝርዝር የንብቡ

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ደውሉልና